Bulltofta idrottsförening

Av unga för unga


Hemsidan är under uppbyggnad

OM OSS


Vi arbetar för att skapa en roligare och mer aktiv fritid för unga av unga. 

Vår förening jobbar inte bara med idrott utan även med att öka tryggheten och erbjuda stöd och utbildningar för barn och unga.
Våra fokusområden är: 

AV UNGA FÖR UNGA


Vi vet att unga är experter på att vara unga. Därför arbetar vår förening utifrån att ledare, förtroendevalda och beslutsfattare ska vara unga. Vuxna ska alltid  kunna finnas med som ett viktigt stöd, men det är unga som leder föreningen. Det är unga i åldern 11-15 år som leder Bulltofta idrottsförening.


Bulltofta IF ska under 2022:

  • Arbeta utifrån unga som norm, både gällande styrelse, ledare och medlem.

  • Erbjuda forum och nätverk för unga där de ges möjlighet att utveckla sitt ledarskap och  sin personliga utveckling.


  • Arbeta utifrån en röd tråd i verksamheten genom att unga lär unga som lär unga.

 

RÖRELSE, LEDARSKAP OCH DEMOKRATI


Vi tycker att fysisk rörelseförståelse är lika viktigt som läsförståelse och att ledarskap och demokratiska  värderingar är lika viktigt som matte. Därför arbetar vår förening för  att unga ska få möjlighet att lära sig och utveckla sitt eget ledarskap.


Bulltofta IF ska under 2022:

  • Stärka ungas positionering i samhället genom förbundets utbildningar.


  • Tydliggöra att vår idrott är ungt ledarskap med fysisk aktivitet både som verktyg och effekt.


  • Skapa en struktur och metod för att utveckla ledarskapet efter tiden i en skol-IF.


  • Sträva efter bred representation inom vår organisation.


INKLUDERANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT


Vi tycker att alla barn har rätt att vara den de själva vill och få finnas i en miljö där alla kan vara med precis så  som de är. Därför arbetar vi tillsammans med Skånes Skolidrottsförbund för att skapa verklig,  självorganiserande inkludering där både unga och vuxna har kunskap och verktyg för att inkludera sig själva  och andra.


Bulltofta if ska under 2022:

  • Låta alla delta på egna premisser och via utbildningar och operativt stöd förmedla denna  värdegrund.


  • Kostnadsfritt medlemskap ska fortsätta råda i vår förening


  • Förespråka fysiska aktiviteter som blandar medlemmar över t.ex. ålder, kön och etnicitet i  föreningens verksamhet.